Kick | Dagtraining Kick
439
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-439,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.6,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.1,vc_responsive
 

Dagtraining Kick

Voor wie?

Jongeren zonder school, werk of dagbesteding

Leerplichtige jongeren tussen de 14 en 23 jaar die uitvallen, of dreigen uit te vallen in het onderwijs en nog geen startkwalificatie behaald hebben. Dagtraining KICK traint jongeren op sociale en maatschappelijke vaardigheden die zij nodig hebben om deze aansluiting weer te vinden.

Onze werkwijze

Groepsgerichte aanpak, met sport als middel

Structuur

Een traject duurt gemiddeld 12 weken. Vanuit een vaste structuur wordt er vier dagen per week intensief opgetrokken met de jongeren. Vanuit de relatie die medewerkers opbouwen met de jongeren wordt gewerkt aan het aanleren van vaardigheden. Elke dag ziet er hetzelfde uit qua structuur en heeft de altijd terugkerende elementen: sport, theoretische les, gezamenlijk eetmoment en het doen van huishoudelijke taken.

Status
Dagtraining KICK hanteert een eigen statussysteem. Het statussysteem is zo ingericht dat de drempel laag is en er voor iedereen groeimogelijkheden, maar ook uitdagingen zijn. Opdoen van positieve leerervaringen staat centraal in het statussysteem.

Jongeren kunnen elkaar zowel negatief als positief beïnvloeden, daarover rest geen twijfel. De insteek van het statussysteem is het bevorderen van positieve groepsdruk, elkaar motiveren en het belonen van positief leiderschap. Een statussysteem speelt in op de sociale druk die jongeren dagelijks ervaren. Door haalbare doelen te hanteren en positief gedrag te benoemen wordt geprobeerd de motivatie van de jongeren om te groeien in status te activeren.

Hoe hoger in status, hoe meer verwachtingen en verantwoordelijkheden dit met zich meebrengt. Een hoge status geldt als signaal voor een positieve ontwikkeling en het beheersen van sociale en schoolse vaardigheden.

De lessen
Elke dag wordt en zowel sportles als theoretische les gegeven, waarbij de vaardigheid die behandeld wordt centraal staat. Deze vaardigheid loopt als een rode draad door het dagprogramma en komt tijdens alle onderdelen terug.

Sporten heeft een belangrijke functie en het aanleren van vaardigheden tijdens het sporten staat centraal. In de sportles wordt een koppeling gemaakt met de kernvaardigheid die centraal staat. De sportlessen worden ingevuld met oefeningen die aansluiten bij de kernvaardigheid, de sportleraar zoomt tijdens de les constant in op gedragingen die raakvlak hebben met de kernvaardigheid en bespreekt deze tijdens de les. Er wordt uiteraard ook gezweet en gelachen tijdens de lessen.

Het dagelijks terugkerende theoretische les kent verschillende varianten. Ook hier wordt er een koppeling gemaakt met de overkoepelende kernvaardigheid, door middel van gesprekken, discussie, rollenspellen, presentaties, of theoretische onderbouwingen. De thema-invulling is wisselend en wordt toegespitst op de groepsdynamiek, leerpunten van de groep en de individuele jongeren.

Aanmelding

Aanmelding via Leerplicht

Wij vinden het belangrijk dat een jongere snel kan starten. Geen dagbesteding hebben is nooit bevorderlijk en deze periode moet zo kort mogelijk zijn. Na aanmelding kan doorgaans binnen één week gestart worden.

Jongeren woonachtig in de gemeente Breda kunnen aangemeld worden door de betrokken leerplichtambtenaar. De procedure is bij hen bekend.

Jongeren die woonachtig zijn in andere gemeenten kunnen aangemeld worden door de gemeente, het sociaal wijkteam of leerplichtambtenaar uit de gemeente. Echter heeft KICK geen mogelijkheid tot plaatsing via de jeugdwet, informatie kan ingewonnen worden bij de op deze site vermeldde contactpersonen.

a
]
[/vc_row]

Contact

KICK Dagtraining

Baliendijk 7
4816 GA Breda

Freek Verhulst
06-36 19 10 03
f.verhulst@kick-breda.nl