Kick | Dagtraining Kick
439
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-439,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.6,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.1,vc_responsive
 

Dagtraining Kick

Voor wie?

Jongeren zonder school, werk of dagbesteding

Dagtraining KICK richt zich op jongeren die geen school, werk of dagbesteding hebben. Deelnemende jongeren kunnen in deze fase van hun leven geen aansluiting  vinden bij het reguliere onderwijsaanbod. Dagtraining KICK traint jongeren op sociale en maatschappelijke vaardigheden die zij nodig hebben om de aansluiting met het onderwijs weer te vinden, en draagt bij aan het tegengaan of (door)ontwikkelen van probleemgedrag. De doelstelling is dat de jongeren na drie maanden KICK weer kunnen uitstromen naar school, werk of een participatiebaan.

a

Wat doen we?

Sport om van te leren

Dagtraining Kick is in 2003 opgestart en biedt jongeren de kans om te sporten en te leren tegelijkertijd. Sport wordt ingezet als middel. Tijdens het sporten leren de jongeren onder andere samen te werken, luisteren, omgaan met regels, bewust worden van lichaam en geest, omgaan met bijvoorbeeld agressie of juist faalangst en nog tal van andere vaardigheden. Samen sporten is een perfect moment om contact met elkaar te maken, zowel fysiek als verbaal en dus sociaal. Dit resulteert erin dat problemen eerder op tafel gelegd worden, en aangepakt kunnen worden. De werkers van dagtraining Kick zijn vier dagen per week intensief bezig met de jongeren.

 

Wij hebben gekozen om tijdens de ochtendsport kickboksen te gebruiken in ons programma. Kickboks is een sport waarin veel vaardigheden getraind kunnen worden, tevens sluit deze sport aan bij het interessegebied van veel jongeren. Omdat wij sport als middel zien, en niet als doel op zich creëren wij geen kampioenen of ‘echte’ vechtsporters. Onze focus ligt op het aanleren van vaardigheden die keihard nodig zijn in de maatschappij, op school- en werktrajecten en in het eigen sociale netwerk. Tijdens de middagsport gebruiken we teamsport als middel, omdat in deze tak van sport andere vaardigheden aan bod komen.

 

Bij dagtraining Kick krijgen de jongeren positieve coaching en begeleiding. Degene die goede inbreng levert kan rekenen op positieve feedback.

 

Binnen dagtraining KICK focussen we ons op 6 basisvaardigheden

 1. Communicatie
 2. Opkomen voor jezelf
 3. Omgaan met conflicten
 4. Samenwerken
 5. Discipline
 6. Respect (normen en waarden)

 

Bovenstaande uitgangspunten fungeren als kern, de vaardigheden zijn verbonden aan alle uitdagingen die het leven biedt zoals omgaan relaties, carrière, probleemgedrag, middelengebruik, criminaliteit, etc. Daarom zullen deze 6 kernvaardigheden constant belicht en getraind worden binnen de dagtraining.

Hoe gaan we te werk?

Structuur in het dagelijks leven

Kick start met het aanbrengen van structuur in het dagelijks leven. Structuur is de basis voor het aanleren van planningsvaardigheden, op tijd komen en het nakomen van afspraken. Wanneer wij constateren dat een jongere moeite heeft met het oppakken van een dagritme zullen wij samen met de jongere, begeleidende instanties en het ouderlijk gezag afspraken maken. Hierdoor kan de jongere met deze ondersteuning alsnog het dagritme aanleren. In het uiterste geval zullen de medewerkers van KICK in overleg met de ouders en betrokken instanties de jongere thuis ophalen.De andere leerdoelen en aan te leren vaardigheden worden gedurende de dag aangeleerd. Tijdens alle programmaonderdelen wordt een bepaald thema of een bepaalde vaardigheid behandeld, dezelfde vaardigheid keert dus continu terug in zowel het theoretische als het praktische (sport) gedeelte.

 

Er wordt twee keer per dag gesport met de jongeren, in de sportlessen wordt de vaardigheid die deze week centraal staat behandeld in verschillende sportvormen en oefeningen. Het thema wat die week centraal staat komt ook terug in het thema uur , waarin groepsgesprekken en sociale vaardigheidstrainingen gehouden worden. Dagelijks is er een wisselend persoon verantwoordelijk voor de lunch, de jongere leert hier te budgetteren en rekening te houden met anderen bij het inkopen doen. De andere huishoudelijk taken worden dagelijks met de jongere uitgevoerd.

 

Het dagprogramma wordt aangeboden van maandag tot en met donderdag. Op vrijdag zijn de jongeren vrij. Op deze dag kunnen de jongeren werken, privéafspraken inplannen of afspraken met andere instellingen kunnen gepland worden.

 

Kick werkt met een ‘statussysteem’. Als de jongeren voor het eerst binnen komen ontvangen zij een geel T-shirt. Naarmate zij voortgang boeken in het gedrag verandert deze in de kleur rood. Als de leerdoelen zijn begrepen en in uitvoering worden gebracht verdienen de jongeren een zwart T-shirt.

 

Gele status
Elke jongere komt binnen met deze status.
Kenmerken van de status:

 • Weinig verantwoordelijkheid
 • Weinig vrijheden
 • Basiscompetenties staan centraal

 

Rode status
Tussenfase waarin de jongere om leert gaan met verantwoordelijkheden en vrijheden.
Kenmerken van de status:

 • Matige verantwoordelijkheid
 • Toenemende vrijheid
 • Oriënteren op school/werk
 • Thuissituatie betrekken

 

Zwarte status
Fase waarin de jongere als rolmodel fungeert, zowel binnen KICK als in de vrije tijd.
Kenmerken van de status:

 • Veel verantwoordelijkheid
 • Veel vrijheden op basis van vertrouwen
 • Stappen naar school/werk worden gemaakt

Contact

KICK Dagtraining

Industriekade 14
4815 HD Breda
076-5 15 17 28
kick@kick-breda.nl

 

Patrick van Seeters
06-21 70 47 55
p.vanseeters@kick-breda.nl

 

Freek Verhulst
06-36 19 10 03
f.verhulst@kick-breda.nl

 

Janine Leenders
06-40 17 90 10
j.leenders@kick-breda.nl