Kick | Grote Broer
624
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-624,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.6,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.1,vc_responsive
 

Grote Broer

Voor wie?

Voor jongeren die een steuntje in de rug kunnen gebruiken

Jong en oud groeien op in een samenleving die constant in beweging is. Jongeren doorlopen verschillende fases in hun leven; ze groeien op, ze gaan naar school, doen leuke dingen met vrienden en vriendinnen en vinden uiteindelijk een baan.

Voor het grootste deel van de jongeren verlopen al deze fases zonder al te grote obstakels. Vaak hebben jongeren een breed netwerk, in de vorm van ouders, vrienden en kennissen, dat hen ondersteunt tijdens de moeilijke keuzes die ze moeten maken in hun groei naar volwassenheid. Voor een klein deel is het verhaal net even iets anders. Sommige jongeren raken tijdelijk de weg een beetje kwijt, ze weten niet goed wat ze willen met hun leven en maken bijvoorbeeld verkeerde schoolkeuzes. Voor de ene jongere duurt deze fase langer dan voor de andere.

Grote Broer wil een vangnet bieden voor de jongeren waarbij het opgroeien in deze complexe, snel veranderende maatschappij niet vanzelfsprekend is. Deze jongeren kunnen een steuntje in de rug gebruiken. Iemand die er voor ze is, ze serieus neemt, naar ze luistert, maar vooral iemand die kijkt naar de dingen die ze wel kunnen in plaats van naar de dingen die ze niet kunnen.

Grote broers zijn jongens in de leeftijd van 14 t/m 23 jaar die een positieve bijdrage willen leveren aan de leefbaarheid binnen de wijk waar zij actief zijn, en vaak ook zelf vandaan komen. Jongeren kunnen zichzelf aanmelden als grote broer. Een deel van de broers doet dit als vrijwilligerswerk en een ander deel loopt stage. Grote Broer is gemiddeld vijf dagen per week geopend, in de zomer van 14.00 tot 20.00 en in de winter van 15.00 tot 21.00. Buiten onze reguliere openingstijden zijn we op verzoek ook actief tijdens activiteiten.

In de praktijk blijkt dat veel grote broers zelf ook een motivatie/voorbeeld en ondersteuning kunnen gebruiken in uitlopende gebieden zoals scholing, werk en vrijetijdsbesteding. Zowel de groei van de wijk(bewoners) als de individuele groei van de Grote Broers zijn erg belangrijk binnen de instelling.

Wat doen we?

Een brug slaan tussen jongeren, wijkbewoners, netwerkpartners en gemeente Breda

We zijn in 2008 in de Hoge Vucht gestart. In 2013 zijn we in samenspraak met jongeren ook in de Haagse Beemden van start gegaan. Momenteel zijn de Grote Broers dus actief in de wijken de Haagse Beemden en de Hoge Vucht.

De Grote Broers zetten zich met én voor de buurt in, samen met de jongeren de veiligheid in de wijk te bevorderen, het voorkomen van jeugdoverlast, jongeren toekomstperspectief bieden en het verbeteren van banden tussen groepen in de wijk zijn de belangrijkste onderdelen binnen Grote Broer.

Grote Broer wil toekomstperspectief bieden aan jongeren waarbij dit niet vanzelfsprekend is. Wij zorgen ervoor dat jongeren die aan de zijlijn staan weer meedoen, een stem krijgen en actief meedoen. Dit doen we door de inzet van positieve rolmodellen waar de jongeren zich mee kunnen identificeren en tegen op kunnen kijken.

De missie van de Grote Broers is een brug slaan tussen de leefwereld van jongeren, wijkbewoners, netwerkpartners en gemeente Breda. Tegelijkertijd is er veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de jongeren zelf, het groeiproces wat hij doorgaat en de leerpunten die hij tegenkomt binnen de groep of tijdens het begeleiden van activiteiten. Onze insteek is een positieve benadering richting de jongeren; er wordt niet alleen gekeken naar wat ze niet kunnen, maar juist naar wat ze wel kunnen. Grote Broer helpt jongeren bij het opbouwen en verder ontwikkelen van een eigen identiteit. De talenten en competenties van jongeren willen we maximaal benutten en ten goede laten komen van de jongere zelf, maar ook van zijn directe omgeving en de wijk als geheel.

Hoe gaan we te werk?

Inventariseren waar problemen, behoeften of kansen liggen in de wijken

We werken vraaggericht, dat wil zeggen dat de input vanuit jong en oud kan komen. Grote Broers zijn dagelijks actief in de wijken en inventariseren waar er problemen, behoeften of kansen liggen om daar door middel van sociaal culturele activiteiten op in te spelen. Het mes snijdt hierdoor aan twee kanten. Enerzijds werken we aan de persoonlijke ontwikkeling van de jongeren en anderzijds koppelen we dit aan de activiteiten in de wijken die worden ondersteund of opgezet.

De basis van waaruit we werken is leren door ervaring binnen een groep. De ontwikkeling van de jongeren, de grote broers, staat centraal. We doen dit door te werken met een statussysteem.

(De Grote Broers worden gecoacht en getraind op hun vaardigheden en competenties. Als jongeren nieuw instromen dan hebben ze de bronzen status. Hierbij horen bepaalde vaardigheden, competenties, taken en verantwoordelijkheden. Vanuit de bronzen status kunnen ze doorgroeien naar zilver, zilver plus en goud. Hoe hoger je komt in het statussysteem hoe meer vaardigheden en competenties je hebt ontwikkeld en hoe meer aanzien, taken en verantwoordelijkheden je krijgt. We hebben dit voor de jongeren en de wijkbewoners inzichtelijk gemaakt door de kleuren van de shirts. Brons krijgt een rood shirt, zilver en zilver plus krijgen een geel shirt en als je de gouden status hebt bereikt krijg je net als de begeleiding een zwart shirt. Van een gouden jongen verwachten we natuurlijk veel meer dan van een bronzen jongen. Iemand met de gouden status kan bijvoorbeeld zelfstandig activiteiten opzetten en uitvoeren en zijn medebroers tijdens de activiteit aansturen en feedback geven. Hiermee willen we de broers activeren en stimuleren om een voorbeeldfunctie te vervullen voor andere jongeren. Er vind maandelijks een statusgesprek plaats waarbij onder andere zelfreflectie, scholing, privéomstandigheden, activiteiten en leerdoelen worden besproken. Zo weet een grote broer precies waar hij staat en wat hij concreet moet doen om verder te groeien).

De Grote Broers doen twee keer per dag straatwerk. Ze fietsen of lopen door de verschillende wijken om contact te leggen met jong en oud. Ze bezoeken hangplekken, overlastplekken maar ook schoolpleinen of winkelcentra. Tijdens het straatwerk kunnen ze inventariseren wat er leeft en speelt, andere jongeren aanspreken op gedrag of gewoon een praatje maken met wijkbewoners. De broers zijn de ogen en oren van de wijk en hebben een belangrijke signaalfunctie.

Daarnaast ondersteunen en voeren ze verschillende activiteiten (Hoge Vught / Haagse Beemden) uit met en voor verschillende doelgroepen in de wijken.

Om de grote broers nog meer handvaten te geven worden er verschillende trainingen en cursussen aangeboden. Een voorbeeld hiervan is de training “jongerenbuurtbemiddeling” waarbij de broers leren om op een onpartijdige manier een conflict op te lossen tussen twee partijen. Nog een goed voorbeeld is een training die de broers krijgen vanuit het CJG waarbij ze leren om goed om te kunnen gaan met de signaalfunctie die ze hebben in de wijken. Tevens ontstaat er zo een korte lijn tussen welzijn en de hulpverlening.

Samenwerking staat bij Grote Broer hoog in het vaandel. Waar wij de expertise niet bezitten zal aansluiting gezocht worden bij de netwerkpartners om zo de jongeren de ondersteuning te kunnen bieden die ze nodig hebben en verdienen. In 2014 zijn we gestart met een ketenaanpak.

Contact

Grote Broer Hoge Vught

Terheijdenseweg 500
4826 AB Breda

Coördinerend: Jenny Parren
06-20 77 54 90
j.parren@kick-breda.nl

Uitvoerend: Zaim Algereawy
06-36 49 34 95
z.algereawy@kick-breda.nl

Grote Broer Haagse Beemden

Vlierenbroek 30/32
4822 XM Breda

Coördinerend: Jenny Parren
06-20 77 54 90
j.parren@kick-breda.nl

Uitvoerend: Ray Mathijssen
06-57 81 92 93
r.mathijssen@kick-breda.nl