Kick | Grote Zus
627
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-627,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.6,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.1,vc_responsive
 

Grote Zus

Voor wie?

Voor jongeren die een steuntje in de rug kunnen gebruiken

Jong en oud groeien op in een samenleving die constant in beweging is. Jongeren doorlopen verschillende fases in hun leven; ze groeien op, ze gaan naar school, doen leuke dingen met vrienden en vriendinnen en vinden uiteindelijk een baan.

Voor het grootste deel van de jongeren verlopen al deze fases zonder al te grote obstakels. Vaak hebben jongeren een breed netwerk, in de vorm van ouders, vrienden en kennissen, dat hen ondersteunt tijdens de moeilijke keuzes die ze moeten maken in hun groei naar volwassenheid.

Voor een klein deel is het verhaal net even iets anders. Sommige jongeren raken tijdelijk de weg een beetje kwijt, ze weten niet goed wat ze willen met hun leven en maken bijvoorbeeld verkeerde schoolkeuzes. Voor de ene jongere duurt deze fase langer dan voor de andere.

Grote Zus wil een vangnet bieden voor de jongeren waarbij het opgroeien in deze complexe, snel veranderende maatschappij niet vanzelfsprekend is. Deze jongeren kunnen een steuntje in de rug gebruiken. Iemand die er voor ze is, ze serieus neemt, naar ze luistert, maar vooral iemand die kijkt naar de dingen die ze wel kunnen in plaats van naar de dingen die ze niet kunnen. Grote Zus biedt een veilige omgeving waar meiden een luisterend oor kunnen vinden, zichzelf kunnen zijn en door informatieve en educatieve bijeenkomsten zich kunnen ontwikkelen en ontplooien als vrijwilligers in de wijken.

Grote zussen zijn meiden in de leeftijd van 16 t/m 23 jaar die een positieve bijdrage willen leveren aan de leefbaarheid binnen de wijk waar ze actief zijn én vaak ook zelf vandaan komen. Meiden kunnen zichzelf aanmelden als grote zus. Een deel van de zussen doet dit als vrijwilligerswerk en een ander deel loopt stage.

In de praktijk blijkt dat veel grote zussen zelf ook een motivatie/voorbeeld en ondersteuning kunnen gebruiken op uitlopende gebieden zoals scholing, werk en vrijetijdsbesteding. Zowel de groei van de wijk(bewoners) als de individuele groei van de grote zussen zijn erg belangrijk binnen de instelling.

Wat doen we?

Een brug slaan tussen jongeren, wijkbewoners, netwerkpartners en gemeente Breda

We zijn in 2013 in Hoge Vucht gestart. In 2016 zijn we in samenspraak met de jongeren ook in Haagse Beemden gestart. De meiden hebben in Haagse Beemden geen eigen locatie maar werken samen met de grote broers vanuit het pand van de broers. Momenteel zijn de grote zussen dus actief in de wijken Hoge Vucht en Haagse Beemden.

De grote zussen zetten zich met én voor de buurt in. Meiden een veilige omgeving bieden waar ze zichzelf kunnen zijn, jongeren toekomstperspectief bieden en het verbeteren van banden tussen groepen in de wijk zijn de belangrijkste onderdelen binnen Grote Zus.

Grote Zus wil toekomstperspectief bieden aan jongeren waarbij dit niet vanzelfsprekend is. Wij zorgen ervoor dat jongeren die aan de zijlijn staan weer meedoen, een stem krijgen en actief meedoen binnen een veilige maatschappelijke oefenruimte. Dit doen we door de inzet van positieve rolmodellen waar de jongeren zich mee kunnen identificeren en tegen op kunnen kijken.

De missie van Grote Zus is een brug slaan tussen de leefwereld van jongeren, wijkbewoners, netwerkpartners en gemeente Breda. Tegelijkertijd is er veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de meiden zelf, het groeiproces dat zij doorloopt en de leerpunten die zij tegenkomt binnen de groep of tijdens het begeleiden van activiteiten. Onze insteek is een positieve benadering richting de jongeren; er wordt niet alleen gekeken naar wat ze niet kunnen, maar juist naar wat ze wel kunnen.

Grote Zus helpt meiden bij het opbouwen en verder ontwikkelen van een eigen identiteit. De talenten en competenties van de meiden willen we maximaal benutten en ten goede laten komen van de meiden zelf, maar ook van haar directe omgeving en de wijk als geheel.

Hoe gaan we te werk?

Inventariseren waar problemen, behoeften of kansen liggen in de wijken

We werken vraaggericht, dat wil zeggen dat de input van jong en oud kan komen. Grote Zussen zijn dagelijks actief in de wijken en inventariseren waar er behoeften of kansen liggen om daar door middel van sociaal culturele activiteiten op in te spelen. Het mes snijdt hierdoor aan twee kanten. Enerzijds werken we aan de persoonlijke ontwikkeling van de meiden en anderzijds koppelen we dit aan de activiteiten en bijeenkomsten in de wijken die worden ondersteund of opgezet.

De basis van waaruit we werken is leren door ervaring binnen een groep. De ontwikkeling van de meiden, de grote zussen, staat centraal. We doen dit door te werken met een statussysteem.

De grote zussen worden gecoacht en getraind op hun vaardigheden en competenties. Als meiden nieuw instromen hebben ze de bronzen status. Hierbij horen bepaalde vaardigheden, competenties, taken en verantwoordelijkheden. Vanuit de bronzen status kunnen ze doorgroeien naar zilver, zilver plus en goud. Hoe hoger je komt in het statussysteem hoe meer vaardigheden en competenties je hebt ontwikkeld en hoe meer aanzien, taken en verantwoordelijkheden je krijgt. We hebben dit voor de jongeren en wijkbewoners inzichtelijk gemaakt door de kleuren van de shirts. Brons krijgt een roze shirt, zilver en zilver plus krijgt een grijs shirt en als je de gouden status hebt bereikt krijg je net als de begeleiding een zwart shirt. Van een jongere met de gouden status verwachten we natuurlijk veel meer dan van een bronzen jongere. Iemand met de gouden status kan bijvoorbeeld zelfstandig activiteiten of bijeenkomsten opzetten en uitvoeren en de medezussen tijdens de activiteit aansturen en feedback geven. Hiermee willen we de zussen activeren en stimuleren om een voorbeeldfunctie te vervullen voor andere jongeren. Er vindt maandelijks een statusgesprek plaats waarbij onder andere zelfreflectie, scholing, privéomstandigheden, activiteiten, bijeenkomsten en leerdoelen worden besproken. Zo weet een grote zus precies waar zij staat en wat zij concreet moet doen om verder te groeien.

De werkwijze verschilt iets van Grote Broer. De grote zussen zetten zich met én voor de buurt in en richten zich voornamelijk op meiden van 10 t/m 15 jaar die zich actief in willen zetten voor hun eigen ontwikkeling én de wijk waar ze vandaan komen. Deze groep meiden noemen zichzelf “superzussen”.

Deze Superzussen worden in de praktijk begeleidt door de grote zussen, onder andere om activiteiten op te zetten voor de kleine zusjes, jonger dan 10 jaar in de wijk.

De grote zussen organiseren verschillende keren per week informatieve, educatieve en leuke bijeenkomsten voor de groep superzusjes. Hierbij proberen we de superzusjes ook een actieve rol te geven en te stimuleren door het gebruik van een statussysteem.

In Haagse Beemden doen de zussen ook regelmatig straatwerk met de grote broers. Hierdoor hebben de zussen een signaal en doorverwijsfunctie in de wijk. Net als de broers zijn ze de oren en ogen van de wijk. Door de laagdrempeligheid van Grote Zus, de vertrouwensrelatie die ze hebben met de doelgroep en hun persoonlijke netwerk in de wijk weten ze vaak snel wat er leeft en speelt.

Daarnaast ondersteunen en voeren ze verschillende activiteiten uit met en voor verschillende doelgroepen, jong én oud, in de wijken.

Om de zussen nog meer handvaten te geven worden er verschillende trainingen en cursussen aangeboden. Een voorbeeld hiervan is de training “ONS geld” waarbij de zussen een training budgetbeheer krijgen die ze niet alleen op zichzelf kunnen toepassen maar ook op mensen in hun omgeving.

Samenwerking staat bij Grote Zus hoog in het vaandel. Waar wij de expertise niet bezitten zal aansluiting gezocht worden bij de netwerkpartners om zo de jongeren de ondersteuning te kunnen bieden die ze nodig hebben en verdienen. In 2014 zijn we gestart met een ketenaanpak.

Contact

Grote Zus

Bezoekadres Hoge-Vucht:
Terheijdenseweg 500
4826 AB Breda

Bezoekadres Haagse-Beemden:
Vlierenbroek 30/32
4822 XM Breda

Coördinerend:
Jenny Parren
06-20 77 54 90
j.parren@kick-breda.nl

Uitvoerend Hoge-Vucht:
Kenza Bahala
06-15 25 65 28
k.bahala@kick-breda.nl

Uitvoerend Haagse Beemden:
Jojanneke Hoogers
06-40 75 17 39
j.hoogers@kick-breda.nl